การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ ที่ได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน (I-131)
VIEW: 1523

 

การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์
ที่ได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน (I-131)

การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน (I-131)
    คือ  การรับประทานสารไอโอดีน  ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง ที่จะให้รังสีคล้ายเอ็กซเรย์เพื่อรักษาเนื้องอกชนิดร้ายแรงของต่อมไทรอยด์  หลังจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้ว

ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล
    หลังรับประทานสารกัมมันตรังสีไอโอดีน  ผู้ป่วยจะต้องอยู่ในโรงพยาบาล 3-7 วัน  หรือจนกว่ารังสีจะถูกขับออกจากร่างกายอยู่ในระดับที่ปลอดภัย  แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้

การเตรียมตัวก่อนรับประทานสารกัมมันตรังสีไอโอดีน
- แพทย์จะตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ  เช่น  ตรวจเลือด  ตรวจปัสสาวะ
- เตรียมของใช้ประจำวัน  เช่น  สบู่  แป้ง  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  หนังสืออ่านเล่น  วิทยุ
- เตรียมลูกอมรสเปรี้ยว  เช่น  บ๊วย  เพื่อเพิ่มการขับน้ำลาย  ซึ่งต่อมน้ำลายอาจจะเกิดการอักเสบขึ้นได้หลังจากได้รับสารกัมมันตรังสีไอโอดีน
- ช่วงระยะเวลาก่อนที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ควรงดอาหารที่มีไอโอดีนสูง  เช่น  เกลือไอโอดีน อาหารทะเล
- หากมีโรคประจำตัวควรบอกแพทย์  และนำยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย

การปฏิบัติตนขณะรับประทานสารกัมมันตรังสีไอโอดีน
1. อยู่ในห้องพักผู้ป่วย  ห้ามออกนอกห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตนาน 3-7 วัน  เพื่อป้องกันรังสีแผ่กระจายสู่ผู้อื่น
2. รับประทานอาหารได้ตามปกติ  ลดเฉพาะอาหารทะเลซึ่งทางโรงพยาบาลจะจัดให้
3. ดื่มน้ำมากๆ เพื่อขับสารไอโอดีนที่มีอยู่ในปัสสาวะให้ออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว
4. อาบน้ำ  ล้างมือ  ถ่ายอุจจาระ  ให้ใช้น้ำล้างมากๆ
5. ขับเสมหะ  น้ำมูก  น้ำลาย  ทิ้งใส่ภาชนะที่จัดไว้
6. ถ้ามีอาการผิดปกติต่อไปนี้ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบ  ได้แก่  คลื่นไส้  อาเจียน  เหนื่อย  หอบ
7. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และหญิงมีครรภ์เขาเยี่ยมโดยเด็ดขาด
8. ญาติเข้าเยี่ยมได้โดยยืนหลังฉากตะกั่ว  แต่ไม่ควรอยู่นานเกินวันละ 20 นาที

คำแนะนำเมื่อกลับบ้าน
1. ปฏิบัติตัวตามปกติ  เพื่อความปลอดภัยควรอยู่ห่างเด็กและหญิงมีครรภ์นานอีก 1 สัปดาห์
2. รับประทานอาหารได้ตามปกติไม่ต้องงดอาหารทะเล
3. รับประทานยาฮอร์โมนไทรอยด์ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด  โดยเริ่มรับประทานยาตั้งแต่วันแรกเมื่อออกจากโรงพยาบาล
4. มาตรวจตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ
5. ในผู้ป่วยหญิงควรคุมกำเนิดอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน  หลังจากได้รับการรักษาสารกัมมันตรังสีไอโอดีน  และหากต้องการตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

 ลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม