[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by www.siamca.com
SiamCA Member Clubs
;ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ขอบคุณค่ะ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
Close
หน้าล็อคอิน
Username : Password :   [สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 

บทความรู้โรคมะเร็ง

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

  มะเร็งและเนื้องอกในสมอง

 
  พุธ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
Tag : มะเร็งสมอง: มะเร็ง: ความรู้โรคมะเร็ง    Bookmark and Share

มะเร็งและเนื้องอกในสมอง


          ในระบบประสาทส่วนกลางนั้นเมื่อมีเนื้องอกชนิดใดเกิดขึ้นมา  ก็สามารถก่อให้เกิดอาการได้  เนื่องจากระบบประสาทส่วนกลางมีกระดูกล้อมอยู่โดยรอบ  เนื้อระบบประสาทที่ถูกกดไม่สามารถขยายไปที่อื่นได้  แม้กระทั่งเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งก็สามารถที่จะก่อให้เกิดอาการต่างๆ ที่อาจถึงแก่ความตายได้ 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรค
     1. ลักษณะทางพันธุกรรม  ในผู้ป่วยบางรายสามารถพบโครโมโซมที่ผิดปกติได้
     2. ในผู้ป่วยบางคนสามารถพบเนื้องอกระบบประสาทส่วนกลางร่วมกับกลุ่มอาการต่างๆ ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้มากขึ้น  เช่น Tuberous  sclerosis, Von  Recklinghausen’s  disease, Von  Hippel – Lindau’s  disease, Basal  cell  nevus  syndrome
     3. สารเคมีบางตัว  เช่น  vinyl  chloride, hydrocarbon
     4. เชื้อไวรัสบางตัว
     5. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  เช่น  ในผู้ป่วยที่ต้องได้รับยากดระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากมีการเปลี่ยนไตหรือในผู้ป่วย AIDS จะพบ lymphoma ในสมองมากขึ้น
     6. รังสี

ลักษณะทางคลินิก
       มีอาการที่เกิดเนื่องจากความดันภายในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น  ได้แก่  ปวดศีรษะ, คลื่นไส้, อาเจียน, ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง เมื่อใช้เครื่องมือส่องดูประสาทจอตา  จะพบขั้วประสาทที่จอรับภาพของตาบวม (papilledema) กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นตามตำแหน่งของเนื้องอก  ที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพต่อเนื้อระบบประสาทส่วนนั้น  กลุ่มอาการจะเกิดจากการสูญเสียหน้าที่ของระบบประสาทส่วนนั้น

การวินิจฉัยโรค
     - โดยการซักประวัติและตรวจร่างกาย
     - การตรวจขั้วประสาทจอตา  และ visual  field
     - การเจาะเลือดตรวจค่า CBC, LFT
     - การเอ็กซเรย์ปอด  เพื่อดูว่ามีหลักฐานของมะเร็งที่อยู่นอกระบบประสาทส่วนกลางเข้าไปสู่ระบบประสาทส่วนกลาง
     - ถ้าสงสัยเนื้องอกบริเวณ pineal  gland  ควรเจาะ tumor  marker  บางตัวไว้  ได้แก่  AFP, HCG
     - เอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะ  อาจจะพบความผิดปกติ ดังนี้
             (1) เนื้องอกที่มี calcification
             (2) pineal  glanal  ที่มี  calcification  ถูกเบียดไปจากตำแหน่งที่อยู่ตรงกลาง

พยากรณ์ของโรค
     พยากรณ์ของโรคขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก  ดังต่อไปนี้คือ
     1. สถานะภาพทั่วๆ ไปของผู้ป่วย  ได้แก่
            • อายุ :  โดยทั่วๆ ไปผู้สูงอายุและเด็กที่มีอายุน้อยมากๆ ก็จะทนต่อการรักษาไม่ได้  และธรรมชาติของเนื้องอกที่เกิดในกลุ่มอายุนี้มักจะมีลักษณะที่รุนแรง
            • ระยะเวลาของอาการที่มีก่อนที่จะเริ่มรักษา
            • ลักษณะทั่วๆ ไปของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่  ช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่
     2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวโรค  ได้แก่ จุลพยาธิวิทยา  ระดับของเนื้องอกและการตายของเซลล์  ระยะของโรค  บริเวณที่เกิดเนื้องอก
     3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการรักษา  หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม ย่อมจะมีพยากรณ์ของโรคดีกว่าคนไข้ที่ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

การรักษา
      ในการรักษาเนื้องอกระบบประสาทส่วนกลางนั้น  จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเสมอ  ทั้งในด้านการวินิจฉัยโรคตลอดจนถึงการรักษาที่ถูกต้อง โดยการรักษาแบ่งทั่วๆ ไปเป็นดังนี้

การใช้ยา
    โดยหลักทั่วๆ ไปแล้วการใช้ยาประเภท corticosteroid จะช่วยลดความดันในโพรงกะโหลกศีรษะได้อย่างรวดเร็ว ในระหว่างที่รอผลจากการรักษาอื่น  และในผู้ป่วยที่มีอาการชักหรือมีปัจจัยเสี่ยงที่จะชัก  เนื่องจากตำแหน่งของเนื้องอกอยู่ที่ผิวของสมองก็ต้องให้ยากันชักไว้ด้วย

การผ่าตัด
     เป็นการรักษาเริ่มต้นของเนื้องอกระบบประสาทส่วนกลางเกือบทั้งหมด แต่ทั้งนี้เอาเนื้องอกออกได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับตำแหน่งและลักษณะการลุกล้ำเข้าไปในเนื้อสมองของเนื้องอกอันนั้น  ในบางตำแหน่งอาจจะทำได้เพียงแค่ตัดเอาชิ้นเนื้อเล็กๆ ออกมาเพื่อให้รู้พยาธิสภาพของเนื้องอกเท่านั้น 
     ปัจจุบันการผ่าตัดปลอดภัยขึ้นมาก อัตราการตายจากการผ่าตัดได้ลดลงเหลือต่ำกว่า  2–3%  เนื่องจากมีการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้นโดยใช้ CT scan หรือ MRI  มีการใช้ corticosteroid ลดการบวมรอบเนื้องอกก่อนผ่าตัด  การให้ยาสลบแก่ผู้ป่วยที่ดีขึ้นตลอดจนถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก

รังสีรักษา
     รังสีเป็นการรักษาที่สำคัญมากในเนื้องอกระบบประสาทส่วนกลาง สามารถทำให้หายขาดได้ในเนื้องอกบางชนิด หรือสามารถทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้นได้อีกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เคมีบำบัด
     เคมีบำบัดในเนื้องอกระบบประสาทส่วนกลางยังค่อนข้างจะมีบทบาทน้อยในปัจจุบัน  อาจใช้ได้สำหรับเนื้องอกที่เกิดขึ้นมาใหม่และไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยาหลายตัวร่วมกันระหว่าง อัตราการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดประมาณ 48 – 51% และช่วงเวลาการตอบสนองต่อยาประมาณ 3 – 12 เดือน นอกจากนี้อาจใช้เป็นการรักษาเสริมร่วมกับการผ่าตัดและการใช้รังสี ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดได้ในเนื้องอกบางชนิด


รับข้อมูลมะเร็งและเนื้องอกในสมองและการดูแลอย่างละเอียดได้ฟรี คลิกที่นี่ หรือโทร 02-6640078


เข้าชม : 12950   [ ขึ้นบน ]

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งปอด

ความรู้มะเร็ง 5 อันดับล่าสุด

55 โปรไบโอติคส์
โปรไบโอติคส์ คือ แบคทีเรียและบางทีก็เป็นยีสต์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น (microorganisms) ช่วยสร้างแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ให้เพิ่มขึ้น [view 75 ]
55 ภูมิคุ้มกันกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด มีข้อบ่งชี้มากมายทางการแพทย์และในงานวิจัย ทำหน้าที่ซ่อมแซมทดแทนเซลล์ที่สูญเสียไป [view 76 ]
55 การอัลตราซาวน์ช่องท้อง
อัลตราซาวน์ คือ การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือ อัลตราซาวน์ (Ultrasound) ในการตรวจ การตรวจวิธีนี้ใช้ได้ดีกับอวัยวะที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง [view 145 ]
55 เสริมภูมิคุ้มกัน สยบมะเร็ง
จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันแสดงให้เห็นว่า สถิติโรคมะเร็งที่เกิดกับเพศชายสูงสุด คือ มะเร็งตับ เพศหญิงสถิติสูงสุดอยู่ที่ มะเร็งปากมดลูก [view 353 ]
55 ภาพบรรยากาศงาน รู้ลึก รู้จริง มะเร็งในผู้หญิง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย.2561...
เป็นงานที่ได้ความรู้มากมายเรื่องโรคมะเร็งในผู้หญิง การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ [view 325 ]

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

ครอบครัวเทียนเซียน

-->

มะเร็ง

โภชนบำบัดมะเร็ง
ค้นหา keyword
การฉายรังสี การดูแลผู้ป่วย การฝังแร่ การรักษามะเร็ง กำลังใจจากผู้ป่วย ความรู้โรคมะเร็ง ชี่กง ธรรมะรักษาโรค ผ่าตัด มะเร็ง มะเร็งกระดูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งสมอง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งไต ยาน้ำเทียนเซียน รักษามะเร็ง รังสีรักษา สมุนไพรจีน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ อุลตร้าซาวน์ เคมีบำบัด เนื้องอกในสมอง แมมโมแกรม โภชนบำบัดมะเร็ง

 

www.siamca.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำรูปภาพ หรือ ข้อความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ หรือ ทำซ้ำ จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะกระทำได้ 
 
## Thailand Cancer Rehabilitation Club ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รอบรู้เรื่องมะเร็ง อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การรักษามะเร็งแต่ละชนิด ##

   | Check Mailลิงค์เพื่อนบ้าน