[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by www.siamca.com
SiamCA Member Clubs
;ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ขอบคุณค่ะ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
Close
หน้าล็อคอิน
Username : Password :   [สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 

บทความรู้โรคมะเร็ง

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

  มะเร็งหลอดอาหาร ( Esophageal cancer )

 
  พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
Tag : การดูแลผู้ป่วย: การฉายรังสี: รักษามะเร็ง    Bookmark and Share

มะเร็งหลอดอาหาร
Esophageal cancer


 มะเร็งหลอดอาหาร          หลอดอาหารเป็นท่อกลวงทำหน้าที่ส่งผ่านอาหารและน้ำจากลำคอถึงกระเพาะอาหาร ผนังหลอดอาหารมีเนื้อเยื่อจำนวนมาก ประกอบด้วย เยื่อเมือก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มะเร็งหลอดอาหารเริ่มจากเยื่อบุภายในหลอดอาหารกระจายออกมาด้านนอก มะเร็งหลอดอาหาร มักพบในผู้ใหญ่ พบบ่อยเป็นอันดับ 7 ทั่วโลก และพบมากในประเทศที่กำลังพัฒนา พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมากกว่าร้อยละ 90 พบในช่วงอายุ 55-65 ปี

ชนิดของมะเร็งหลอดอาหาร ที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือ
   - Squamous cell carcinoma เป็นเซลล์แบนบางบนเยื่อบุทางเดินอาหาร พบบ่อยที่สุดในส่วนบนของหลอดอาหาร
   - Adenocarcinoma cell carcinoma เป็นมะเร็งที่เริ่มขึ้นในเซลล์ มักพบในส่วนล่างของหลอดอาหารใกล้กระเพาะอาหาร

สาเหตุ
สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบ แต่เชื่อว่าเกิดจากการระคายเคืองเรื้อรัง และอาจจะสัมพันธ์กับ
   1. เชื้อชาติ พบอุบัติการณ์สูงในประชากรที่อาศัยในอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก
   2. การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มปัจจัยเสี่ยง
   3. อาหารที่มีสารไนโตรซามีน (Nitrosamine) เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง ในหลายอวัยวะรวมทั้งโรคมะเร็งหลอดอาหาร

อาการและอาการแสดง 
   - น้ำหนักลด
   - กลืนลำบาก เจ็บเวลากลืน ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ป่วย
   - ปวดบริเวณด้านหลังของกระดูกหน้าอก
   - อาการอื่นๆ เช่น อาเจียนเป็นเลือด ถ้ามีการลุกลามของโรค ผู้ป่วยอาจจะมีอาการไอเป็นเลือด อุจจาระสีดำ เสียงแหบ หรืออาจคลำต่อมน้ำเหลืองได้ที่คอ เป็นต้น

การตรวจเพื่อวินิจฉัย
   1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย
   2. การเอ็กซเรย์กลืนแป้ง (Barium Swallow) เพื่อตรวจดูภายในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร
   3. Esophagoscopy คือ การส่องกล้องเพื่อดูภายในหลอดอาหาร หากพบความผิดปกติ ยังมีเครื่องมือที่จะตัดเนื้อเยื่อออกมาตรวจพิสูจน์ได้
   4. การตรวจชิ้นเนื้อ ซึ่งเป็นขึ้นตอนที่จะชี้ชัดว่าเป็นโรคมะเร็งหรือไม่
   5. ตรวจอื่นๆ อาทิ ตรวจเอ๊กซเรย์เพื่อดูอวัยวะและกระดูกบริเวณทรวงอก อัลตราซาวน์ตับ การตรวจภาพสแกนกระดูก เพื่อดูการแพร่กระจายของโรค


โรคมะเร็งมะเร็งหลอดอาหาร

ระยะของโรค
โรคมะเร็งหลอดอาหาร แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ
   • ระยะที่ 1 – ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็ก ยังอยู่เฉพาะในตัวหลอดอาหาร
   • ระยะที่ 2 – ก้อนมะเร็งลุกลามมากขึ้น ลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง
   • ระยะที่ 3 – ก้อนมะเร็งลุกลามออกมาทะลุเนื้อเยื่อของหลอดอาหาร และมีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง
   • ระยะที่ 4 – ก้อนมะเร็งลุกลามเข้าอวัยวะใกล้เคียง หรือมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองไกลๆ หรือกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆที่อยู่ไกลออกได้ ได้แก่ ปอด ตับ หรือกระดูก เป็นต้น

การรักษา
การรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร มีการรักษาหลัก 3 วิธี คือ การผ่าตัด การฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัด
1. การผ่าตัด
      Esophagectomy คือ การผ่าตัดหลอดอาหารบางส่วนออก และเชื่อมต่อส่วนของหลอดอาหารที่เหลือเข้ากับกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยจะยังคงกลืนอาหารได้ตามปกติ หลอดพลาสติกหรือบางส่วนของลำไส้เล็กอาจถูกใช้เพื่อมาเชื่อมต่อ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงหลอดอาหารจะถูกตัดออกมาตรวจเพื่อหาการกระจายของเซลล์มะเร็ง ถ้าหลอดอาหารตีบเนื่องจากเนื้องอก อาจมีการใส่หลอดโลหะ (stent) เพื่อขยายหลอดอาหารด้วย
     การผ่าตัดใช้ได้ผลดีกับมะเร็งหลอดอาหารระยะต้นๆ และเป็นมะเร็งหลอดอาหารในตำแหน่งที่ผ่าตัดได้ นอกจากนั้นยังช่วยในการบรรเทาอาการกลืนลำบาก โดยการผ่าตัดเอาหลอดอาหารส่วนที่เป็นมะเร็งออก แต่ในผู้ป่วยระยะลุกลาม ผู้ป่วยไม่สามารถกลืนอาหารทางปากได้ อาจมีการผ่าตัด โดยการให้อาหารทางสายบริเวณหน้าท้อง เข้ากระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กแทนได้

2. การฉายรังสี
วัตถุประสงค์ของการฉายรังสี แบ่งได้ 2 ประการ คือ
2.1 ใช้รักษาเพื่อควบคุมโรค ใช้รักษาในผู้ป่วยระยะลุกลามไม่มาก และสุขภาพแข็งแรงดี
2.2 ใช้รักษาเพื่อประคับประคองอาการ ซึ่งจะใช้รักษาในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากมะเร็งลุกลามมาก หรือมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั่วร่างกาย ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องการการรักษาเพื่อบรรเทาอาการจากการกลืนลำบาก กลืนเจ็บ หรืออาการปวด ของการกระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่นๆ
    การเลือกวิธีฉายรังสีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ โดยคำนึงจากระยะของโรคและผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป อาจเป็นการฉายรังสีพียงอย่างเดียว หรือการฉายรังสีร่วมกับการให้เคมีบำบัด หรือทั้งการฉายรังสี การให้เคมีบำบัด และการผ่าตัด ระหว่างฉายรังสีอาจมีการใส่ท่อพลาสติกเข้าไปในหลอดอาหาร เพื่อไม่ให้หลอดอาหารตีบซึ่งเรียกว่า (Intraluminal intubation and dilation)

3. การให้เคมีบำบัด ลักษณะเช่นเดียวกับการฉายรังสี อาจให้ร่วมกับการฉายรังสี หรือให้ร่วมกับการฉายรังสีและการผ่าตัด คำนึงจากระยะของโรคมะเร็งและผู้ป่วยเป็นรายๆ เช่นกัน

     ระหว่างการรักษาผู้ป่วยต้องให้ความใส่ใจกับภาวะโภชนาการเป็นพิเศษ เนื่องจากมะเร็งในหลอดอาหารทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการกลืน นอกจากนี้ยังมีผลข้างเคียงจากการรักษา ผู้ป่วยบางรายอาจจำเป็นต้องได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ หรือทางสายยางเข้าทางจมูกหรือหน้าท้องสู่กระเพาะอาหารโดยตรง จนกระทั่งจบกระบวนการรักษาและผู้ป่วยสามารถกลืนอาหารทางปากได้

การติดตามการรักษา
     เมื่อได้รับการรักษาครบเรียบร้อยแล้ว โดยทั่วไปแพทย์จะนัดติดตามอาการ โดยในช่วง 1-2 ปีแรก หลังการรักษา อาจนัดติดตามอาการทุก 1-2 เดือน ปีที่ 3-5 หลังการรักษา อาจนัดตรวจทุก 2-3 เดือน ในปีที่ 5 อาจนัดตรวจทุก 6-12 เดือนรับข้อมูลมะเร็งหลอดอาหารและการดูแลอย่างละเอียดได้ฟรี 
คลิกที่นี่ หรือโทร 02-6640078


เข้าชม : 38371   [ ขึ้นบน ]

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งปอด

ความรู้มะเร็ง 5 อันดับล่าสุด

55 โปรไบโอติคส์
โปรไบโอติคส์ คือ แบคทีเรียและบางทีก็เป็นยีสต์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น (microorganisms) ช่วยสร้างแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ให้เพิ่มขึ้น [view 69 ]
55 ภูมิคุ้มกันกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด มีข้อบ่งชี้มากมายทางการแพทย์และในงานวิจัย ทำหน้าที่ซ่อมแซมทดแทนเซลล์ที่สูญเสียไป [view 72 ]
55 การอัลตราซาวน์ช่องท้อง
อัลตราซาวน์ คือ การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือ อัลตราซาวน์ (Ultrasound) ในการตรวจ การตรวจวิธีนี้ใช้ได้ดีกับอวัยวะที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง [view 140 ]
55 เสริมภูมิคุ้มกัน สยบมะเร็ง
จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันแสดงให้เห็นว่า สถิติโรคมะเร็งที่เกิดกับเพศชายสูงสุด คือ มะเร็งตับ เพศหญิงสถิติสูงสุดอยู่ที่ มะเร็งปากมดลูก [view 350 ]
55 ภาพบรรยากาศงาน รู้ลึก รู้จริง มะเร็งในผู้หญิง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย.2561...
เป็นงานที่ได้ความรู้มากมายเรื่องโรคมะเร็งในผู้หญิง การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ [view 319 ]

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

ครอบครัวเทียนเซียน

-->

มะเร็ง

โภชนบำบัดมะเร็ง
ค้นหา keyword
การฉายรังสี การดูแลผู้ป่วย การฝังแร่ การรักษามะเร็ง กำลังใจจากผู้ป่วย ความรู้โรคมะเร็ง ชี่กง ธรรมะรักษาโรค ผ่าตัด มะเร็ง มะเร็งกระดูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งสมอง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งไต ยาน้ำเทียนเซียน รักษามะเร็ง รังสีรักษา สมุนไพรจีน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ อุลตร้าซาวน์ เคมีบำบัด เนื้องอกในสมอง แมมโมแกรม โภชนบำบัดมะเร็ง

 

www.siamca.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำรูปภาพ หรือ ข้อความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ หรือ ทำซ้ำ จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะกระทำได้ 
 
## Thailand Cancer Rehabilitation Club ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รอบรู้เรื่องมะเร็ง อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การรักษามะเร็งแต่ละชนิด ##

   | Check Mailลิงค์เพื่อนบ้าน