[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by www.siamca.com
SiamCA Member Clubs
;ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ขอบคุณค่ะ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
Close
หน้าล็อคอิน
Username : Password :   [สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 

บทความรู้โรคมะเร็ง

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

  การผ่าตัดรักษามะเร็ง

 
  ศุกร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
Tag : มะเร็ง: รักษามะเร็ง: ผ่าตัด    Bookmark and Share

การผ่าตัดรักษามะเร็ง
การผ่าตัดรักษา มักทำในผู้ป่วยที่โรคมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่ตำแหน่งเริ่มต้น (มะเร็งระยะที่ 1)  หรือในบางกรณีเพียงกระจายไปเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือลุกลามทะลุผ่านอวัยวะที่เป็นโพรง (ระยะที่ 2) เท่านั้น  ฉะนั้นจะเห็นว่ามักมีการรักษาเสริมด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ซึ่งมีความสำคัญและเสริมให้ผลการผ่าตัดได้ผลดียิ่งขึ้น

การผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่นเดียวกับการผ่าตัดทั่วไป ที่ต้องมีการเตรียมผู้ป่วยให้ดีแก้ไขภาวะผิดปกติต่างๆ ก่อนการผ่าตัด เพื่อให้มีโอกาสเกิดปัญหาแทรกซ้อนน้อยที่สุด และเนื่องจากการผ่าตัดในบางกรณีนั้นเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่กินบริเวณค่อนข้างกว้าง ใช้เวลานานและยุ่งยากโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงต่อชีวิตค่อนข้างมาก

วัตถุประสงค์ของการผ่าตัด  :
      1. เพื่อการรักษาให้หายขาด  การผ่าตัดโรคมะเร็งเพื่อหวังผลให้หายนั้น โอกาสดีที่สุด คือ การผ่าตัดครั้งแรกต้องถูกต้องและเพียงพอ สามารถเอาส่วนของมะเร็งออกได้หมด และไม่มีเซลล์มะเร็งตกหล่นไว้ในบริเวณผ่าตัดนั้น
      2. เพื่อการรักษาประคับประคองให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีและนานที่สุด  คือ  เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็ง  ใช้ในกรณีมะเร็งนั้นมีการแพร่กระจายไปมากกว่าที่จะรักษาให้หายได้แล้วด้วยการผ่าตัด  เช่น  การผ่าตัดเพื่อลดอาการปวด  ควบคุมเลือดออกจากมะเร็ง  แก้ปัญหาการอุดตันของลำไส้หรือการติดเชื้อ เป็นต้น เพื่อประคับประคองให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตอยู่โดยมีคุณภาพที่ดีและไม่ทรมานจากปัญหาแทรกซ้อนนั้น

ข้อควรพิจารณาในการผ่าตัด :
     1)  การดำเนินของโรค
     2)  การแพร่กระจายของโรค  โดยพิจารณาถึงตำแหน่งและขนาดของเนื้อร้าย  หลังผ่าตัดจะช่วยให้อัตราการทุเลาเบาลงของโรคมีมากน้อยเพียงใด
     3)  ความเสี่ยงของการผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับ
          -  ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเดิม  เช่น  มีภาวะโภชนาการบกพร่อง ภูมิคุ้มกันต่ำ  ภาวะโลหิตจางหรือไม่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ควรจะต้องแก้ไขให้ดีขึ้นหรือปกติก่อนผ่าตัด
          -  โรคประจำตัวที่มีอยู่  เช่น  โรคหัวใจ  โรคปอด  ฯลฯ
          -  ชนิดและเทคนิคของการผ่าตัด  ซึ่งขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์ของศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ 

ชนิดและวิธีการผ่าตัด : 
การผ่าตัดมะเร็งนั้น  ศัลยแพทย์จะหลีกเลี่ยงไม่ไปแตะต้องตัวมะเร็งมากนัก  บริเวณที่กรีดหรือผ่าตัดจะไม่ผ่านเข้าไปในเนื้อหรือก้อนมะเร็ง  เพราะจะทำให้เซลล์มะเร็งมีโอกาสตกหล่นอยู่ บริเวณผ่าตัดจะอยู่รอบนอกห่างจากตัวมะเร็ง ซึ่งระยะจะมากน้อยจากขอบแค่ไหนขึ้นกับชนิดและตำแหน่งของโรค  และอาจผ่าตัดรวมบริเวณของเนื้อเยื่อข้างเคียงหรืออวัยวะที่เป็นโพรง


ชนิดของการผ่าตัดมะเร็งอาจจะแบ่งให้เห็นได้ชัดเจนได้ดังนี้
     1)  การผ่าตัดเอาเฉพาะส่วนของก้อนมะเร็งออก ( Local resection )  มักใช้สำหรับรายที่โรคมะเร็งยังอยู่เฉพาะในบริเวณที่กำเนิด  หรือมีการกระจายของเซลล์มะเร็งเข้าไปยังผิวหนังส่วนข้างเคียงเพียงไม่กี่มิลลิเมตรจากขอบจุดเริ่มต้น  จึงไม่ต้องตัดห่างมาก
     2)  การผ่าตัดบริเวณกว้างโดยตัดเอาส่วนของมะเร็งที่มีการกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงออกด้วย  ( Radical local resection )  มักใช้สำหรับรายที่มะเร็งมีลักษณะที่กระจายแทรกไปในเนื้อเยื่อข้างเคียงมากจากจุดเริ่มต้นเมื่อตัดจึงมักจะต้องเอาออกกว้าง  ถ้าเป็นที่กล้ามเนื้อก็ต้องเอากล้ามเนื้อนั้นออกทั้งมัดจากตำแหน่งจุดเริ่มต้นถึงจุดกระจาย  แต่ในการทำผ่าตัดเช่นนี้จะต้องคำนึงถึงความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
     3)  การผ่าตัดบริเวณกว้างโดยตัดเอาส่วนของมะเร็งที่มีการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงออกด้วย  ( Radical  resection  with  en  bloc  excision  of  lymphatics )  ใช้สำหรับรายที่โรคมะเร็งที่จุดเริ่มต้นอยู่ใกล้กับต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงของส่วนนั้น  เนื่องจากมะเร็งอาจมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้ว  โดยที่บอกไม่ได้จากการตรวจคลำ  ซึ่งจะมีผลช่วยให้การผ่าตัดรักษาดีขึ้นหรือช่วยพยากรณ์โรคต่อไปข้างหน้า
     4)  การผ่าตัดอย่างครอบคลุมกว้างขวาง  (Extensive  radical  surgical  procedures)  กระทำในบางกรณีที่ก้อนเนื้องอกมีขนาดใหญ่หรือมีการกระจายเข้าไปในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียง  (Local  invasion)  โดยที่ยังไม่มีการกระจายไปที่ไกลๆ  (Distant  metastasis)  ก็มีโอกาสหายได้  เช่น  การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่เข้าไปในอวัยวะข้างเคียง  อาจจะต้องตัดอวัยวะนั้นๆ ในช่องเชิงกรานไปด้วย  เช่น  มดลูก  รังไข่  เป็นต้น

ข้อจำกัดของการทำผ่าตัด :
     1)  การทำผ่าตัดที่ไม่สามารถตัดเนื้อร้ายออกได้หมดเนื่องจากก้อนอยู่ติดกับอวัยวะสำคัญๆ
     2)  ไม่รู้ขอบเขตของเซลล์มะเร็งที่แน่นอน (Microextension) หากตัดกว้างผู้ป่วยจะสูญเสียอวัยวะมากเกินไป
     3)  ไม่สามารถตัดต่อมน้ำเหลืองออกได้หมด  เช่น  บริเวณคอ  มีต่อมน้ำเหลืองถึงประมาณ 150 ต่อม หรือจากรอบแยกของเส้นเลือดแดงใหญ่  (Aorta)  ถึงเส้นเลือดของไต (Renal pedicle) มีต่อมน้ำเหลือง 50–75 ต่อม  เป็นต้น
     4)  การผ่าตัดไม่ได้สามารถลดการแพร่กระจายของโรคทางกระแสเลือดหรือน้ำเหลือง  ตลอดจนช่องหรือโพรงต่างๆ
     5)  ในกรณีเนื้องอกมีขนาดใหญ่มากเกินไป  จึงจำเป็นที่จะต้องให้การรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาเสียก่อน  เพื่อให้เนื้อร้ายหดตัวมีขนาดเล็กลงง่ายต่อการผ่าตัดออก


ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ฟรี คลิกที่นี่ หรือโทร 02-6640078  


เข้าชม : 17617   [ ขึ้นบน ]

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งปอด

การรักษามะเร็ง 5 อันดับล่าสุด

55 เราฝากชีวิตไว้กับยาฆ่ามะเร็งได้หรือไม่
วิธีรักษาโรคมะเร็งสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้ยาฆ่ามะเร็ง [view 67 ]
55 ทวารเทียมในผู้ป่วยมะเร็ง
ทวารเทียมหรือทวารใหม่ หรือเรียกทับศัพท์ว่า “ออสโตมี ” เป็นการนำลำไส้มาเปิดออกทางหน้าท้อง เพื่อขับถ่ายของเสีย [view 61 ]
55 ทำไมยาจีนสามารถรักษามะเร็งได้
ยาจีนสามารถรักษามะเร็ง และยังใช้ร่วมกับยาเคมี การรักษาแบบอื่นๆได้ [view 133 ]
55 การบำบัดมะเร็งทรวงอกเเบบใหม่ช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตสูงขึ้น
เเพทย์ชี้ ปัจจัยหลักที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกรอดชีวิต คือ การตรวจพบมะเร็งเเต่เนิ่น ๆ และ.. [view 1685 ]
55 ยาระงับการปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
ยาระงับปวดก็ต้องให้ตามความเจ็บปวด ผู้ป่วยมะเร็งปวดแบบไหนให้ยาอย่างไร เรามีคำตอบ [view 5305 ]

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

ครอบครัวเทียนเซียน

-->

มะเร็ง

โภชนบำบัดมะเร็ง
ค้นหา keyword
การฉายรังสี การดูแลผู้ป่วย การฝังแร่ การรักษามะเร็ง กำลังใจจากผู้ป่วย ความรู้โรคมะเร็ง ชี่กง ธรรมะรักษาโรค ผ่าตัด มะเร็ง มะเร็งกระดูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งสมอง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งไต ยาน้ำเทียนเซียน รักษามะเร็ง รังสีรักษา สมุนไพรจีน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ อุลตร้าซาวน์ เคมีบำบัด เนื้องอกในสมอง แมมโมแกรม โภชนบำบัดมะเร็ง

 

www.siamca.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำรูปภาพ หรือ ข้อความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ หรือ ทำซ้ำ จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะกระทำได้ 
 
## Thailand Cancer Rehabilitation Club ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รอบรู้เรื่องมะเร็ง อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การรักษามะเร็งแต่ละชนิด ##

   | Check Mailลิงค์เพื่อนบ้าน