[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by www.siamca.com
SiamCA Member Clubs
;ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ขอบคุณค่ะ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
Close
หน้าล็อคอิน
Username : Password :   [สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 

บทความรู้โรคมะเร็ง

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

  เคมีบำบัดรักษามะเร็ง ตอนที่ 2

 
  จันทร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
Tag : การรักษามะเร็ง: เคมีบำบัด: มะเร็ง    Bookmark and Share

 เคมีบำบัดรักษามะเร็ง ตอนที่ 2
 

ระยะเวลาของการให้ยาเคมีบำบัด
          ระยะเวลาของการให้ยาเคมีบำบัดนั้นขึ้นอยู่กับชนิด ระยะของโรคมะเร็งที่เป็น  ตำแหน่งของมะเร็ง  และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย  รวมทั้งการตอบสนองของยาเคมีบำบัดกับผู้ป่วยแต่ละราย  บางกรณีผู้ป่วยเป็นโรคชนิดเดียวกัน ตำแหน่งที่เป็นเดียวกัน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำ  กำหนดเวลา ตลอดจนการเลือกใช้ยาให้ได้ผลดีที่สุดกับผู้ป่วย  แพทย์จะคำนึงถึงประโยชน์ในการรักษาของผู้ป่วยเสมอ โดยปกติยาเคมีบำบัดมักจะให้เป็นชุดแต่ละชุดจะห่างกัน 3 – 4 สัปดาห์  และในเคมีบำบัด 1 ชุดนั้นผู้ป่วยอาจจะได้รับยา 1 วันหรือมากกว่า เช่น 5 วันแล้วพักก่อนที่จะให้ยาชุดต่อไป ในระหว่างที่ให้ยาเคมีบำบัดควรติดตามการรักษาเป็นระยะ โดยมาตรวจตรงตามแพทย์นัดเพื่อการได้รับยาจะได้เป็นไปตามแผนการรักษา เพราะการได้รับยาไม่ครบหรือระยะเวลาไม่ตรงตามที่กำหนดนั้นจะส่งผลเสียต่อการรักษา ดังนั้นถ้ามีเหตุจำเป็นทีต้องเลื่อนระยะเวลาการให้ยาควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนทุกครั้ง
 
 
การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยทำเคมีบำบัด

ด้านร่างกาย
ชีวิตของผู้ป่วยจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีหลังจากเริ่มยาเคมีบำบัด  เนื่องจากผู้ป่วยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับหมายกำหนดการรักษา  และสุขภาพของผู้ป่วยอาจจะถูกกระทบกระเทือนจากอาการข้างเคียงของยา แต่ผู้ป่วยสามารถจะผจญกับมันได้  โดยเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความประพฤติบางอย่าง  สิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยควรตระหนักคือ  มิใช่มีผู้ป่วยเพียงผู้เดียวเท่านั้น  ที่กำลังผจญกับสิ่งเหล่านี้ แต่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกหลายๆคน ที่อยู่ในสภาพเดียวกันและได้ต่อสู้กับสถานการณ์เหล่านี้มาแล้วด้วยความเข้มแข็งและเป็นผลสำเร็จ
  - รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  เนื้อสัตว์  นม  ไข่  ผัก  ผลไม้
  - ควรพักผ่อนให้เพียงพอ  และเพิ่มการนอนพักในตอนกลางวัน 1-2  ชั่วโมงต่อวัน
  - ถ้ามีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  หรือโรคที่ต้องได้รับประทานยาเป็นประจำ  ต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ดูแลทราบ
  - ผู้ป่วยควรคุมกำเนิดระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด  และภายหลังการรักษาประมาณ 2 ปี  เนื่องจากยาเคมีบำบัดอาจส่งผลให้ทารกผิดปกติได้  ถ้าต้องมีบุตรควรปรึกษาแพทย์
  - หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับบุคคลที่มีการติดเชื้อ  เช่น  เป็นไข้หวัด
 
ด้านจิตใจ
สุขภาพจิตมีความสำคัญพอๆกับสุขภาพร่างกาย  การที่ผู้ป่วยได้สนทนาปรับทุกข์กับเพื่อนที่สนิทสนม  เพื่อนผู้ป่วยโรคเดียวกัน  และสมาชิกในครอบครัวจะช่วยทุเลาความกังวลได้  ผู้ป่วยอาจจะคุยกับพระ  แพทย์  พยาบาล  หรือนักจิตวิทยา
  - ควรทำอารมณ์และจิตใจให้พร้อมรับการรักษา
  - ลดความกลัว  ความวิตกกังวล  เช่น  หางานอดิเรก
  - มั่นใจในวิทยาการสมัยใหม่  ซึ่งสามารถลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
  - ถ้าท่านรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับโรค  การดูแลรักษาตนเองควรปรึกษาแพทย์และพยาบาล
  - ทำสมาธิลดความเครียด
 
 
ข้อควรปฏิบัติตนระหว่างได้รับเคมีบำบัด
  - สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  เช่น  คลื่นไส้อาเจียน  มีไข้  หายใจไม่ออก  ซึ่งอาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้จากผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด  ควรแจ้งให้แพทย์  พยาบาลทราบ  เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้อง
  - ดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยขับสารเคมี  ซึ่งอาจตกค้างในไตออกทางปัสสาวะ  และให้เก็บปัสสาวะใส่ขวดที่จัดไว้ให้  เพื่อดูความสมดุล ระหว่างน้ำดื่มและจำนวนปัสสาวะ
  - นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  และเพิ่มการนอนพักในเวลากลางวันวันละ  2-3  ชั่วโมง
  - ระมัดระวังในการขยับแขน  บริเวณที่ให้น้ำเกลือ  ขณะที่ให้ยาอยู่
  - ระวังการเกิดบาดแผล  หรืออุบัติเหตุ
  - สังเกตผิวหนังบริเวณที่ให้ยาเคมีบำบัด  ถ้าพบอาการบวมแดง  พอง  หรือมีจ้ำเลือด  ควรปรึกษาแพทย์ทันที
  - ถ้าได้ยาเคมีบำบัดชนิดรับประทาน  หลังรับประทานแล้วอาเจียน  รีบแจ้งให้แพทย์ทราบ  เพื่อพิจารณาการให้ยาซ้ำ  การรักษาจะได้ครบถ้วน
  - อาหารทุกชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถรับประทานได้หมด  ยกเว้น  ของหมักดอง  ของไหม้เกรียม  อาหารสุกๆดิบๆ  เป็นต้น  เน้นรับประทานอาหารที่เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์  เนื้อหมู  เนื้อวัว  ตับหมู  ผักใบเขียว  อาหารที่มีธาตุเหล็กบำรุงโลหิต  เพราะยาเคมีมีผลทำให้โลหิตจาง  ซีด  อ่อนเพลีย
  - ขณะรับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด  ควรดูแลบริเวณที่ฉีดยาตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาลอย่างเคร่งครัด  โดยจะต้องประคบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นบริเวณเส้นที่ฉีดยา  ตามชนิดของยาที่ฉีด  เพื่อรักษาสภาพเส้นเลือด  ทั้งนี้ทั้งนั้น  ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด  อาจเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงได้
 
 
การดูแลผู้ป่วยสำหรับผู้ใกล้ชิด
คนรอบข้างหรือผู้ใกล้ชิดที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ป่วย  เพราะส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วย  สภาพจิตใจของผู้ป่วยดีคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็จะดีขึ้น  ข้อแนะนำที่กล่าวต่อไปนี้ผู้ใกล้ชิดท่านไหนที่สนใจนำไปปฏิบัตินั้นก็ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความจริงใจ
  - ต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยนั้นขณะที่รับการรักษาจะมีสภาพจิตใจที่ไม่ดี  และในบางคนอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติระหว่างที่ทำเคมีบำบัด
  - เมื่อสภาพร่างกายของผู้ป่วยเริ่มแข็งแรงเราควรจะต้องให้กำลังใจหรือกระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตที่ปกติ
  - หยิบยื่นความต้องการขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ป่วย  ไม่ควรเข้มงวดหรือเอาใจเกินไปจนเกินไป
  - พยายามทำให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าเรายินดีรับฟังปัญหาหรือความไม่สบายใจของผู้ป่วย
  - ผู้ใกล้ชิดจะต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่อารมณ์แปรปรวนอย่างมาก  ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับอารมณ์เหล่านี้
  - ให้กำลังใจและความหวัง  เพราะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งก็มีโอกาสหายและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมอนคนทั่วๆ ไป
  - การรับประทานอาหารควรจะจัดอาหารหลายประเภทให้ผู้ป่วยได้เลือกรับประทานไม่ควรบังคับให้ผู้ป่วยทานอย่างใดอย่างหนึ่ง  (อาหารเหล่านั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยด้วยทั้งหมด)
  - พยายามทำให้ผู้ป่วยอารมณ์ดีระหว่างรับประทานอาหารจะทำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มากขึ้น
  - หากผู้ป่วยไม่สามารถทานอาหารภายใน 2-3 วันหรือไม่สามารถดื่มน้ำได้ใน 1 วัน ควรรีบติดต่อแพทย์ทันที


 
                      ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ฟรี คลิกที่นี่ หรือโทร 02-6640078   
 

เข้าชม : 8326   [ ขึ้นบน ]

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งปอด

การรักษามะเร็ง 5 อันดับล่าสุด

55 เราฝากชีวิตไว้กับยาฆ่ามะเร็งได้หรือไม่
วิธีรักษาโรคมะเร็งสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้ยาฆ่ามะเร็ง [view 67 ]
55 ทวารเทียมในผู้ป่วยมะเร็ง
ทวารเทียมหรือทวารใหม่ หรือเรียกทับศัพท์ว่า “ออสโตมี ” เป็นการนำลำไส้มาเปิดออกทางหน้าท้อง เพื่อขับถ่ายของเสีย [view 61 ]
55 ทำไมยาจีนสามารถรักษามะเร็งได้
ยาจีนสามารถรักษามะเร็ง และยังใช้ร่วมกับยาเคมี การรักษาแบบอื่นๆได้ [view 133 ]
55 การบำบัดมะเร็งทรวงอกเเบบใหม่ช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตสูงขึ้น
เเพทย์ชี้ ปัจจัยหลักที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกรอดชีวิต คือ การตรวจพบมะเร็งเเต่เนิ่น ๆ และ.. [view 1685 ]
55 ยาระงับการปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
ยาระงับปวดก็ต้องให้ตามความเจ็บปวด ผู้ป่วยมะเร็งปวดแบบไหนให้ยาอย่างไร เรามีคำตอบ [view 5305 ]

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

ครอบครัวเทียนเซียน

-->

มะเร็ง

โภชนบำบัดมะเร็ง
ค้นหา keyword
การฉายรังสี การดูแลผู้ป่วย การฝังแร่ การรักษามะเร็ง กำลังใจจากผู้ป่วย ความรู้โรคมะเร็ง ชี่กง ธรรมะรักษาโรค ผ่าตัด มะเร็ง มะเร็งกระดูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งสมอง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งไต ยาน้ำเทียนเซียน รักษามะเร็ง รังสีรักษา สมุนไพรจีน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ อุลตร้าซาวน์ เคมีบำบัด เนื้องอกในสมอง แมมโมแกรม โภชนบำบัดมะเร็ง

 

www.siamca.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำรูปภาพ หรือ ข้อความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ หรือ ทำซ้ำ จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะกระทำได้ 
 
## Thailand Cancer Rehabilitation Club ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รอบรู้เรื่องมะเร็ง อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การรักษามะเร็งแต่ละชนิด ##

   | Check Mailลิงค์เพื่อนบ้าน