[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by www.siamca.com
SiamCA Member Clubs
;ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ขอบคุณค่ะ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
Close
หน้าล็อคอิน
Username : Password :   [สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 

บทความรู้โรคมะเร็ง

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

  มะเร็งลำไส้เล็ก

 
  พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
Tag : ความรู้โรคมะเร็ง: มะเร็ง: มะเร็งลำไส้    Bookmark and Share

โครงสร้างลำไส้เล็ก
     ลำไส้เล็ก  เป็นท่อกล้ามเนื้อยาวประมาณ 6-10 เมตร (20-21 ฟุต) เริ่มจากปลายสุดของกระเพาะอาหารลงไปจนถึงลำไส้ส่วนต้น  ลำไส้เล็กสามารถสร้างน้ำย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารให้สมบูรณ์  และเป็นแหล่งที่ดูดซึมอาหารมากที่สุด
ลำไส้เล็ก (Small intestine) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ลำไส้เล็กตอนต้น (Duodenum) ส่วนกลาง (Jejurium) และส่วนปลาย (lleum) ดังรายละเอียดดังนี้คือ
   1)ดูโอดินัม (Duodenum) เป็นส่วนต้นของลำไส้เล็กต่อจากกระเพาะอาหาร  ลำไส้ส่วนนี้จะสั้นกว่าส่วนอื่น
   2)เจจูนัม (Jejunum) อยู่ถัดไปจากดูโอดินัม  ยาวประมาณ 8-9 ฟุต ในคนที่ตายแล้วจะพบว่าส่วนนี้จะว่างเสมอ
   3)อิเลียม (Ileum) ส่วนสุดท้ายของลำไส้เล็ก  ตอนปลายจะติดต่อกันเป็นมุมฉากกับลำไส้ใหญ่บริเวณไส้ติ่ง  เป็นส่วนที่ยาวมากที่สุด  มีการดูดซึมอาหารมากที่สุดและมีการย่อยอาหารมากที่สุด

หน้าที่ของลำไส้เล็ก
     คือ  ย่อยและดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วเข้าสู่กระแสเลือด  ซึ่งลำไส้เล็กส่วนต้นจะมีบทบาทมากที่สุด  เพราะจะมีติ่งยื่นออกมาเรียกว่า วิลไล (Villi) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมของลำไส้เล็ก ดังนั้นลำไส้เล็กจึงมีลักษณะพิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม

สาเหตุ
     ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง  แต่พบอุบัติการณ์ของโรคนี้สูงในกลุ่มคนที่ชอบบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์  ไขมันในปริมาณสูง  ดื่มสุรา  และมีการอักเสบระคายเคือง  หรือมีแผลเรื้อรังบริเวณลำไส้เล็ก  รวมถึงผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งลำไส้เล็กพบได้น้อย  โดยมักพบในผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ชนิดมะเร็งที่พบในลำไส้เล็ก
     ชนิดมะเร็งที่พบในลำไส้เล็กมี 5 ชนิด คือ adenocarcinoma, sarcoma, carcinoid tumors, gastrointestinal stromal tumor และ lymphoma

อาการแสดง
     ส่วนใหญ่มักมาด้วยอาการปวดท้อง  ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด หรือถ่ายดำ  น้ำหนักลด  เป็นไข้  หรือมีภาวะลำไส้อุดตัน  คือ  จะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง  อาเจียน  อาจคลำได้ก้อนในบริเวณช่องท้อง

การวินิจฉัย
1.ตรวจอุจจาระ
     ในระยะเริ่มแรกไม่ค่อยมีอาการ  ทำให้ยากที่จะตรวจพบ ในบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงจึงควรตรวจเช็คเสียแต่เนิ่นๆ  ในมะเร็งลำไส้  ควรตรวจเลือดซ่อนเร้นในอุจาระ (Stool occult blood) ส่วนในผู้ป่วยที่มีอาการ อาจเป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจง  เช่น  เบื่ออาหาร ผอมลง อ่อนเพลีย ต้องเริ่มวิเคราะห์จากอาการที่เป็น ในบางอาการอาจพอที่จะระบุได้ว่าเป็นอวัยวะใด แต่มักไม่จำเพาะว่าต้องเป็นมะเร็ง จำเป็นต้องทำการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม

2.การส่องกล้อง
     ด้วยความก้าวหน้าในระบบไฟเบอร์ออปติก (Fiberoptic) แพทย์สามารถใช้กล้องส่องดูระบบทางเดินอาหารบริเวณลำไส้เล็กส่วนบน ลำไส้เล็กและมีการนำระบบอุลตร้าซาวด์มาใช้กับกล้องได้ด้วย ได้แก่
   •การส่องกล้องดูหลอดอาหาร  กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนบน (Esophagastroduodenoscopy)
   •การส่องกล้องดูลำไส้เล็ก ( Enteroscopy)
   •การใช้ระบบอัลตราซาวด์กับการส่องกล้อง (Endoscopic Ultrasonography)

3.การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
     การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (carcinoembryonic antigen, CEA) ซึ่งมีประโยชน์ในการติดตามผู้ป่วยมะเร็งลำไส้หลังรักษา  ว่ามีการตอบสนองหรือเกิดซ้ำหรือไม่  ไม่ควรใช้ในการเฝ้าระวังหรือตรวจหาในคนทั่วไป  เพราะไม่มีความไวหรือความจำเพาะเจาะจงเพียงพอ  กล่าวคือ  สารนี้ปกติหรือขึ้นสูงได้ในคนปกติ  และสารนี้อาจปกติได้ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้

4.การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลีนแคปซูล (Capsule Endoscopy)
     ขั้นตอนการวินิจฉัยเริ่มจากการให้คนไข้กลืนแคปซูลพร้อมน้ำโดยไม่ต้องเคี้ยว  หลังจากนั้นแคปซูลจะเดินทางไปตามส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินอาหาร  โดยเริ่มจากปากไปยังหลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็กตอนต้น  ลำไส้เล็กตอนกลาง  ลำไส้เล็กตอนปลาย  ช่วงลิ้นเชื่อมต่อก่อนถึงลำไส้ใหญ่กระพุ้งแรกของลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ จนถูกถ่ายออกมากับอุจจาระ แคปซูลจะบันทึกภาพภายในระบบทางเดินอาหารซึ่งแพทย์จะนำมาวิเคราะห์ต่อไป
การตรวจวินิจฉัยด้วยการแคปซูลสามารถรายงานผลและประมวลแสดงผลได้อย่างละเอียด  ถูกต้อง  แม่นยำ  และมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันขั้นตอนการวินิจฉัยง่าย  สะดวก  และปลอดภัยต่อผู้ป่วย  ที่สำคัญแพทย์สามารถนำผลการตรวจวินิจฉัยไปใช้ประกอบเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาได้อย่างมีประสิทธิผลดียิ่ง

การรักษา
     ในระยะแรกของโรคจะใช้การผ่าตัด  แต่หากไม่สามารถเอารอยโรคออกได้หมดจะใช้การฉายรังสีและการให้เคมีบำบัดร่วมด้วย  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการรักษา
     การทำการผ่าตัดรักษา  อาจต้องตัดลำไส้ออกจำนวนมากขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะของโรค  ถ้าเป็นการผ่าตัดส่วนของลำไส้เล็กส่วนปลายจะเรียกว่า ileostomy ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคการผ่าตัดที่สำคัญของศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร  โดยเป็นการตัดต่อลำไส้และการผ่าตัดยกลำไส้มาเปิดที่ผนังหน้าท้อง
ระหว่างการผ่าตัดลำไส้เล็ก  ศัลยแพทย์อาจต้องทำการตัดต่อลำไส้และนำลำไส้ส่วนปลายเปิดไว้ที่ผนังหน้าท้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดการอุดตันของลำไส้ส่วนปลาย หรือเกิดการอักเสบเน่าตายของผนังลำไส้ที่รุนแรงและกินบริเวณกว้าง  


 
รับข้อมูลมะเร็งลำไส้เล็กอย่างละเอียดได้ฟรี คลิกที่นี่ หรือโทร 02-6640078   

เข้าชม : 46009   [ ขึ้นบน ]

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งปอด

ความรู้มะเร็ง 5 อันดับล่าสุด

55 โปรไบโอติคส์
โปรไบโอติคส์ คือ แบคทีเรียและบางทีก็เป็นยีสต์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น (microorganisms) ช่วยสร้างแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ให้เพิ่มขึ้น [view 70 ]
55 ภูมิคุ้มกันกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด มีข้อบ่งชี้มากมายทางการแพทย์และในงานวิจัย ทำหน้าที่ซ่อมแซมทดแทนเซลล์ที่สูญเสียไป [view 73 ]
55 การอัลตราซาวน์ช่องท้อง
อัลตราซาวน์ คือ การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือ อัลตราซาวน์ (Ultrasound) ในการตรวจ การตรวจวิธีนี้ใช้ได้ดีกับอวัยวะที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง [view 140 ]
55 เสริมภูมิคุ้มกัน สยบมะเร็ง
จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันแสดงให้เห็นว่า สถิติโรคมะเร็งที่เกิดกับเพศชายสูงสุด คือ มะเร็งตับ เพศหญิงสถิติสูงสุดอยู่ที่ มะเร็งปากมดลูก [view 351 ]
55 ภาพบรรยากาศงาน รู้ลึก รู้จริง มะเร็งในผู้หญิง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย.2561...
เป็นงานที่ได้ความรู้มากมายเรื่องโรคมะเร็งในผู้หญิง การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ [view 319 ]

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

ครอบครัวเทียนเซียน

-->

มะเร็ง

โภชนบำบัดมะเร็ง
ค้นหา keyword
การฉายรังสี การดูแลผู้ป่วย การฝังแร่ การรักษามะเร็ง กำลังใจจากผู้ป่วย ความรู้โรคมะเร็ง ชี่กง ธรรมะรักษาโรค ผ่าตัด มะเร็ง มะเร็งกระดูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งสมอง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งไต ยาน้ำเทียนเซียน รักษามะเร็ง รังสีรักษา สมุนไพรจีน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ อุลตร้าซาวน์ เคมีบำบัด เนื้องอกในสมอง แมมโมแกรม โภชนบำบัดมะเร็ง

 

www.siamca.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำรูปภาพ หรือ ข้อความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ หรือ ทำซ้ำ จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะกระทำได้ 
 
## Thailand Cancer Rehabilitation Club ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รอบรู้เรื่องมะเร็ง อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การรักษามะเร็งแต่ละชนิด ##

   | Check Mailลิงค์เพื่อนบ้าน