[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by www.siamca.com
SiamCA Member Clubs
;ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ขอบคุณค่ะ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
Close
หน้าล็อคอิน
Username : Password :   [สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 

บทความรู้โรคมะเร็ง

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

  การดูแลหลังรักษามะเร็งโพรงหลังจมูก

 
  จันทร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
Tag : มะเร็งโพรงจมูก: การดูแลผู้ป่วย: มะเร็ง    Bookmark and Share

 การดูแลหลังรักษามะเร็งโพรงหลังจมูก

 
รศ.นพ. วีระชัย  คีรีกาญจนะวงศ์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก  
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 
  ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งโพรงหลังจมูก และได้รับการดูแลรักษาตามหลักวิชาการ ไม่ว่าจะโดยการฉายรังสี การใช้เคมีบำบัด หรือการผ่าตัด ต้องใช้เวลานาน ผู้ป่วยต้องใช้ความอดทน เข้มแข็ง และมีกำลังใจ ทั้งของผู้ป่วยเองและบุคคลรอบข้าง 
 
     ขบวนการรักษานั้นเป็นเพียงก้าวแรกของการดูแลผู้ป่วย หลังจบขบวนการรักษามะเร็งแล้ว ก้าวต่อไปที่สำคัญ คือ การดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา ซึ่งบางครั้งเราลืมไปว่ามีความสำคัญพอๆ กับการรักษา แนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังการรักษามะเร็งโพรงหลังจมูกมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ คือ
   1. ดูแลและเยียวยาผลข้างเคียงของการรักษา (treatment complication)
   2. ดูแลและติดตามการกลับมาของโรค (detection of tumor recurrent)
 
การที่จะดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมและมีความสุขได้ตามวัตถุประสงค์นั้น มีแนวทางปฏิบัติดังนี้คือ
 
การดูแลฟื้นฟูสุขภาพ (rehabilitation) 
ซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยหลังการรักษานี้ สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ คือ
 
   1. สารอาหาร : สารอาหารที่เหมาะสม ควบถ้วนย่อมทำให้สุขภาพผู้ป่วยดีขึ้น มีภูมิต้านทานที่ดี และการฟื้นตัวที่รวดเร็ว การดูแลเรื่องสารอาหารนั้น สิ่งที่ผู้ป่วยต้องคำนึงถึงคือ
  1.1 สารอาหารที่ควรได้รับ : แน่นอนการได้รับอาหารที่ครบ 5 หมู่ คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และน้ำ อย่างครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญ โปรตีนทั้งจากพืชและสัตว์ช่วยในการเสริมสร้างสิ่งที่สึกหรอ คาร์โบไฮเดรตและไขมันให้พลังงาน น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ บางครั้งอาจมีอาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเร็วขึ้น เช่น กลุ่มวิตามิน, ผัก และกากใยอาหาร
  1.2 กลุ่มอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง : ในผู้ป่วยมะเร็งก็คงเป็นบุหรี่ และแอลกอฮอล์ แต่สำหรับมะเร็งโพรงหลังจมูก ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกหมักดอง เช่น ปลาเค็ม ผักดอง ปลาร้า ฯลฯ เนื่องจากมีรายงานชัดเจนว่า อาหารเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยง (risk factor) ที่ก่อให้เกิดมะเร็งโพรงหลังจมูก 
 
   2. การออกกำลังกาย : ทำให้ร่างกายแจ่มใสและเป็นการฟื้นฟูด้านจิตใจและอารมณ์ หลังจากต้องอยู่กับขบวนการรักษามานานนับเดือน ผู้ป่วยที่แข็งแรงพอและออกกำรังกายที่เหมาะสม ทำให้ร่างกายฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้น แข็งแรง และสดใสขึ้นด้วย
 
   3. การดูแลสิ่งแวดล้อม : โพรงหลังจมูกสัมผัสโดยตรงกับการที่หายใจเข้าร่างกายมลภาวะทางอากาศที่ไม่ดี ย่อมทำให้เนื้อเยื่อที่เพิ่งได้รับการรักษาหายจากมะเร็งร้ายเกิดการอักเสบได้ง่าย และอาจเกิดการกลับมาของมะเร็งได้  สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ สารเคมี ควัน ฝุ่น ย่อมเหมาะสมกว่าสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้
 
การดูแลติดตามผลการรักษา
  หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษามะเร็งโพรงหลังจมูก ตามหลักทางการแพทย์ที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว แพทย์ผู้ดูแลยังต้องดูแลผู้ป่วยหลังการรักษาดังต่อไปนี้
 
   1. ตารางการตรวจหลังการรักษา ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจหลังการรักษา โดยการตรวจหารอยโรคที่ยังเหลือยู่และดูแลรักษาผลข้างเคียงของการรักษา โดยปกติแล้วหลังการรักษาที่ครบถ้วน 3 เดือน ผู้ป่วยควรได้รับการส่องกล้องเพื่อตรวจดูโพรงหลังจมูก และตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจวินิจฉัยว่ามีมะเร็งอยู่หรือไม่ ถ้าผลชิ้นเนื้อวินิจฉัยว่ามีมะเร็งหลงเหลืออยู่ ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม ส่วนในรายที่ไม่มีเซลล์มะเร็งแล้วต้องได้รับการดูแลตรวจเป็นระยะๆ ตามระยะเวลา คือ
   - ทุก 2 เดือนในปีแรก 
   - ทุก 3 เดือนในปีที่ 2 
   - ทุก 4 เดือนในปีที่ 3 
   - ทุก 5 เดือนในปีที่ 4 
   - ทุก 6 เดือนในปีที่ 5 
   - เมื่อครบ 5 ปี ถ้าไม่มีเซลล์มะเร็งอีกแล้ว ก็สามารถตรวจปีละครั้งได้ โดยในทุกปีต้องได้รับการตรวจร่างกายและได้รับการตรวจเลือดและตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด
 
   2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผู้ป่วยควรจะได้รับการตรวจทุกปี คือ
 2.1 ผลตรวจเลือด ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ ลักษณะของเม็ดเลือด การทำงานของตับ, ไต 
 2.2 ผลการเอ็กซเรย์ปอด
 2.3 ตรวจดูกระดูก (Bone scan)
 2.4 ตรวจดูเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของโพรงหลังจมูกและต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ
 
   3. การดูแลสุขภาพทั่วไป การปฏิบัติตัว ดูแลสุขภาพทั่วไปหลังจากการได้รับการรักษาที่ครบถ้วนนั้นควรปฏิบัติดังนี้คือ
 3.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น แอลกอฮอล์ ของหมักของดอง รวมถึงการสูบบุหรี่
 3.2 ออกกำลังกายให้เหมาะสมและอย่างสม่ำเสมอ
 3.3 สังเกตความผิดที่อาจเกิดขึ้น เช่น ก้อนที่คอโตขึ้น หูอื้อมากขึ้น มีน้ำมูกปนเลือด ปวดกระดูกมาก ตาเหลืองตัวเหลือง มองภาพซ้อน ชาที่ใบหน้า ซึ่งเป็นอาการบ่งบอกของการกลับมาของโรคมะเร็ง
 3.4 ดูแลและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดไม่มีผลพิษ


ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ฟรี คลิกที่นี่ หรือโทร 02-6640078
 

เข้าชม : 13010   [ ขึ้นบน ]

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งปอด

การดูแลผู้ป่วย 5 อันดับล่าสุด

55 แนะพิชิตมะเร็ง ด้วย 8 เคล็ดสร้างแรงใจ
กำลังใจเป็นสิ่งแรกที่สำคัญในการร่วมเผชิญปัญหา และช่วยลดความวิตกกังวลทั้งตัวผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย [view 753 ]
55 8 สิ่งที่ไม่ควรพูดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เมื่อโรคมะเร็งเป็นโรคยอดนิยมของวัยทำงานไปจนถึงวัยชรา [view 1066 ]
55 ตรุษจีนนี้มาล้างผักลดสารพิษปนเปื้อนกันเถอะ
ใกล้เทศกาลตรุษจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ วันนี้เรามีวิธีล้างผักผลไม้ที่ทำให้คุณได้ทั้งโชคลาภและสุขภาพมาฝากกันคะ [view 2160 ]
55 5 วิธี เรียกสติ หนีความเครียด
ความเครียดนอกจากจะเป็นต้นเหตุของการทำลายสุขภาพจิต ยังเป็นสิ่งที่บ่อเกิดโรคกับร่างกายอีกด้วย [view 4851 ]
55 รีเฟรชร่างกายต้อนรับวันใหม่ ตอนที่ 2
นอกจากการออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้ก็ช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นสมบูรณ์แบบ [view 3651 ]

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

ครอบครัวเทียนเซียน

-->

มะเร็ง

โภชนบำบัดมะเร็ง
ค้นหา keyword
การฉายรังสี การดูแลผู้ป่วย การฝังแร่ การรักษามะเร็ง กำลังใจจากผู้ป่วย ความรู้โรคมะเร็ง ชี่กง ธรรมะรักษาโรค ผ่าตัด มะเร็ง มะเร็งกระดูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งสมอง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งไต ยาน้ำเทียนเซียน รักษามะเร็ง รังสีรักษา สมุนไพรจีน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ อุลตร้าซาวน์ เคมีบำบัด เนื้องอกในสมอง แมมโมแกรม โภชนบำบัดมะเร็ง

 

www.siamca.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำรูปภาพ หรือ ข้อความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ หรือ ทำซ้ำ จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะกระทำได้ 
 
## Thailand Cancer Rehabilitation Club ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รอบรู้เรื่องมะเร็ง อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การรักษามะเร็งแต่ละชนิด ##

   | Check Mailลิงค์เพื่อนบ้าน