[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by www.siamca.com
SiamCA Member Clubs
;ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ขอบคุณค่ะ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.siamca.com
Close
หน้าล็อคอิน
Username : Password :   [สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 

บทความรู้โรคมะเร็ง

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

  ชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง

 
  อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
Tag :    Bookmark and Share

 ชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง
โดย  อ.กมล ไชยสิทธิ์
 
มะเร็งเป็นสาเหตุการตายสำคัญของประชากรชาวไทย ซึ่งการเกิดมะเร็งนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับสารพันธุกรรม และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่การเกิดมะเร็งนั้นต้องอาศัยขั้นตอนการเกิดที่สลับซับซ้อน โดยการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไกการเกิดมะเร็งจำเป็นต้องรู้ถึงเซลล์และการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา โดยการเกิดมะเร็งนั้นจะมียีน ที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 กลุ่มใหญ่ๆ  ได้แก่ 

    1. Tumor suppressor genes
    2. Oncogene
    3. DNA repair gene
    4. Telomerase gene

1.  Tumor suppressor genes
     โดยปกติแล้วยีนเหล่านี้ทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้เซลล์แบ่งตัวมากเกินไป ซึ่งในภาวะปกติยีนนี้จะทำหน้าที่อยู่เพื่อจะควบคุมเซลล์ไว้ให้สมดุล แต่การยับยั้ง tumor suppressor genes เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็ง โดยการยับยั้งนั้นเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การขาดหายไปของยีนที่ตำแหน่งนั้นๆ (Allele loss) การขาดหายไปของโครโมโซมที่ยีนนั้นอยู่ (chromosome deletion) หรือการเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ DNA เกิด mutation ทำให้ยีนนั้นทำหน้าที่ผิดปกติไปจนสูญเสียความสามารถในการควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้

2.  Oncogene
     Oncogene สร้าง oncoproteins หลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป็น growth factor, growth factor receptors, protein tyrosine kinases, serine-threonine protein kinases, guanine nucleotide-binding proteins (G-protein) และ nuclear protein ซึ่งโปรตีนหรือสารที่สร้างขึ้นมาสามารถที่จะกระตุ้นให้เซลล์มีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้ 

3.  DNA repair gene
     เป็นยีนที่ทำหน้าที่คอยซ่อมแซมยีนเมื่อยีนได้รับความเสียหาย หรือมีการจับคู่ของยีนที่ผิดปกติไป หากฟังก์ชั่นของยีนดังกล่าวสูญเสียไปย่อมเกิดผลเสียตามมา

4.  Telomerase gene
     เอนไซม์  telomerase ในคน telomeric DNA จะเป็น tandem repeats ของนิวคลีโอไทด์ AGGGTT  การที่ telomerase ช่วยเพิ่มนิวคลีโอไทด์ที่เป็น tandem repeat เข้าไป  เพื่อจะเป็นแม่พิมพ์ให้ primer เข้ามาจับ และมีการสังเคราะห์ DNA ของอีกสายหนึ่ง  เพื่อให้โครโมโซมยาวเท่าเดิม  และป้องกันการสูญเสียยีนสำคัญที่อยู่ใกล้ปลายโครโมโซม
     ใน somatic cells ที่มีอายุมากขึ้น เอนไซม์  telomerase ไม่ทำงาน จึงทำให้ telomere สั้นลง แต่ถ้ามีความผิดปกติของ telomerase คือ ทำงานมากขึ้นก็จะทำให้โครโมโซมยาวขึ้น เซลล์จะแบ่งตัวได้โดยไม่มีขีดจำกัดซึ่งพบได้ในเซลล์มะเร็งบางชนิด ปัจจุบันจึงได้นำความรู้นี้มาพัฒนาสารที่ยับยั้ง telomerase  เพื่อที่จะทำให้ปลายโครโมโซมสั้นลง  เซลล์มะเร็งก็จะตายได้


ยีนต่างๆ เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง เมื่อมีการผิดปกติของยีนดังกล่าวต่อไปนี้ จะสามารถส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้

[Oncogene]
ยีนสำหรับการสร้าง growth factor หรือ receptors
PDGF สำหรับการสร้าง platelet derived growth factor ส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด glioma
erb-B         สร้าง receptor ของ epidermal growth factor ส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด glioblastoma และ breast cancer
erb-B2 เรียกว่า HER-2 หรือ neu สร้าง growth factor receptor ส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด breast cancer, salivary gland และ ovarian cancer
RET         สร้าง growth factor receptor ส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด thyroid cancer

ยีนสำหรับ การส่ง relay stimulatory signaling pathway
Ki-ras มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด lung, ovarian, colon และ pancreatic cancer
N-ras         มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด leukemia

ยีนสำหรับ transcription factors ที่ activate growth-promoting genes
c-myc มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด leukemia, breast, stomach และ lung cancer
N-myc มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด neuroblastoma (nerve cell cancer) และ glioblastoma
L-myc มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด lung cancer

ยีนสำหรับโมเลกุลอื่นๆ 
Bcl-2         สำหรับโปรตีนที่ป้องกันการเกิด apoptosis มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด follicular B cell lymphoma
Bcl-1    บางครั้งเรียกว่า PRAD1 สำหรับ cyclin D1 เป็นตัวช่วยให้ cell cycle ดำเนินต่อไปได้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด breast, head และ neck cancer
MDM2 สำหรับโปรตีนเป็น antagonist ต่อ p53 tumor suppressor protein มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด sarcomas และมะเร็งอื่นๆ

[Tumor suppressor genes]
ยีนสำหรับโปรตีนใน cytoplasm
APC         มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด stomach cancer
DPC4 สำหรับโมเลกุลที่เป็นตัวส่งสัญญาณที่มีผลต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของ cell division มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด pancreatic cancer
NF-1         สำหรับโปรตีนที่ทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของ Ras protein มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด neurofibroma และ pheochromocytoma (มะเร็งของ peripheral nervous system) และ myeloid leukemia
NF-2         มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด meningioma และ ependymoma (brain cancer) และ schwannoma

ยีนสำหรับโปรตีนในนิวเคลียส
MTS1 สำหรับ p16 protein ที่ทำหน้าที่ทำลาย cell cycle มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งได้หลายระบบ
RB         สำหรับ pRB protein ยับยั้ง cell cycle มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด retinoblastoma, bone, bladder, small cell lung และ breast cancer
p53         สำหรับ p53 protein ทำให้ cell cycle หยุด และเหนี่ยวนำให้เกิด apoptosis ของเซลล์ที่ผิดปกติ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งหลายระบบ
WT1         มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด Wilm’s tumor ที่ไต

ยีนสำหรับโปรตีนที่อยู่ในเซลล์แต่ไม่แน่ชัดในตำแหน่งที่พบ
BRCA1 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด breast และ ovarian cancer
BRCA2 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด breast cancer
VHL         มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด renal cell cancer
 
 
เอกสารอ้างอิง
1. นรินทร์ วรวุฒิ.  Cancer biology. ใน วิทยา ศรีดามา (บรรณาธิการ), ตำราอายุรศาสตร์ 4, หน้า 290-316. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
2. Weinberg RA. How cancer arises. Scientific American 1996; 275(3):62-71.
3. Cooper GM. The Cell: A molecular approach 2nd ed. ASM Press, pp. 609-650. 2000
4. การซ่อมแซม DNA . [Available on 28 Jan 2008]  http://www.agi.nu.ac.th/webnewasp/ereading/gene/unit7.pdf
5. ยีนและการแสดงออกของยีน. [Available on 28 Jan 2008] www.si.mahidol.ac.th/department/Biochemistry/home/announcement
 

เข้าชม : 14276   [ ขึ้นบน ]

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งปอด

ความรู้มะเร็ง 5 อันดับล่าสุด

55 โปรไบโอติคส์
โปรไบโอติคส์ คือ แบคทีเรียและบางทีก็เป็นยีสต์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น (microorganisms) ช่วยสร้างแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ให้เพิ่มขึ้น [view 68 ]
55 ภูมิคุ้มกันกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด มีข้อบ่งชี้มากมายทางการแพทย์และในงานวิจัย ทำหน้าที่ซ่อมแซมทดแทนเซลล์ที่สูญเสียไป [view 71 ]
55 การอัลตราซาวน์ช่องท้อง
อัลตราซาวน์ คือ การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือ อัลตราซาวน์ (Ultrasound) ในการตรวจ การตรวจวิธีนี้ใช้ได้ดีกับอวัยวะที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง [view 140 ]
55 เสริมภูมิคุ้มกัน สยบมะเร็ง
จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันแสดงให้เห็นว่า สถิติโรคมะเร็งที่เกิดกับเพศชายสูงสุด คือ มะเร็งตับ เพศหญิงสถิติสูงสุดอยู่ที่ มะเร็งปากมดลูก [view 350 ]
55 ภาพบรรยากาศงาน รู้ลึก รู้จริง มะเร็งในผู้หญิง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย.2561...
เป็นงานที่ได้ความรู้มากมายเรื่องโรคมะเร็งในผู้หญิง การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ [view 319 ]

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

ครอบครัวเทียนเซียน

-->

มะเร็ง

โภชนบำบัดมะเร็ง
ค้นหา keyword
การฉายรังสี การดูแลผู้ป่วย การฝังแร่ การรักษามะเร็ง กำลังใจจากผู้ป่วย ความรู้โรคมะเร็ง ชี่กง ธรรมะรักษาโรค ผ่าตัด มะเร็ง มะเร็งกระดูก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งสมอง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งไต ยาน้ำเทียนเซียน รักษามะเร็ง รังสีรักษา สมุนไพรจีน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ อุลตร้าซาวน์ เคมีบำบัด เนื้องอกในสมอง แมมโมแกรม โภชนบำบัดมะเร็ง

 

www.siamca.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำรูปภาพ หรือ ข้อความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ หรือ ทำซ้ำ จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะกระทำได้ 
 
## Thailand Cancer Rehabilitation Club ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รอบรู้เรื่องมะเร็ง อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การรักษามะเร็งแต่ละชนิด ##

   | Check Mailลิงค์เพื่อนบ้าน