ภาพบรรยากาศการประกาศผลรางวัลกิจกรรม Change เปลี่ยนเพื่อก้าวต่อ
VIEW: 2955

 
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดเรียงความ Change เปลี่ยนเพื่อก้าวต่อ ประจำปี 2560 

 

 

 


  


     ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ Change เปลี่ยนเพื่อก้าวต่อ  โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล 7 ท่าน ดังนี้

 

 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คุณณิชาภัทร เจษฎาพันธ์ ผลงาน...เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน


 

รางวัลที่ 2 ท่านที่ 1  คุณจารุวรรณ  ทองดีนอก  ผลงาน...เปลี่ยนวิถีชีวิตพิชิตโรคร้าย


 

รางวัลที่ 2 ท่านที่ 2 คุณดนุพล สยามวาลา  ผลงาน...เปลี่ยนที่จุดเริ่มต้น

 

ผู้ได้รับรางวัลที่ 3  ท่านที่ 1 คุณอริสรา  กาญจนสมวงศ์  ผลงาน...มะเร็งมาชีวิตเปลี่ยน
 ผู้ได้รับรางวัลที่ 3  ท่านที่ 2 คุณสรญา  ตังเศรษฐี  ผลงาน...โรคร้ายเปลี่ยนชีวิต 
(ส่งตัวแทนรับรางวัล)ผู้ได้รับรางวัลที่ 3  ท่านที่ 3 คุณเจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้  
ผลงาน...เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตพิชิตมะเร็ง
(ส่งตัวแทนรับรางวัล)

 

 
 

ผู้ได้รับรางวัลประทับใจกรรมการ ได้แก่
          คุณทัชชกร  ภิญญาเดชาสิน  ผลงาน...เปลี่ยนโรคมะเร็งให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 7 ท่าน สามารถติดตามผลงานของทั้ง 7 ท่านที่นี้ เร็วๆนี้


ลิงค์ที่น่าสนใจบทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม