บทความความรู้โรคมะเร็ง

บทความความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง Cancer Article

  

โภชนาการสำหรับมะเร็งระยะลุกลาม

5 โรคร้ายที่มากับบุหรี่

ผู้ป่วยระหว่างเคมีบำบัด ปริมาณเม็ดโลหิตขาวลดลง ผู้ป่วยกับญาติควรสนใจข้อต่างๆ ดังนี้

แนะรักษาสุขภาพช่วงฤดูฝน

6 เคล็ดลับ กินต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด

ปิด-ล้าง-เลี่ยง-หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่หน้าฝน

กินอาหารคุณภาพต่ำเสี่ยงเพิ่มอัตราการตาย

เปลี่ยนที่จุดเริ่มต้น

มะเร็งมาชีวิตเปลี่ยน

เปลี่ยนโรคมะเร็งให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

การใช้ยา Tamoxifen เป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำ

ควันบุหรี่ตัวการสำคัญของมะเร็งปอด

เป็นมะเร็งไม่ต้องกลัว ดูแลตัวเองให้สุขได้

สัญญาณเฝ้าระวัง มะเร็งผิวหนังอาจมาเยือน

<- 8/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>