อย่าเคียดแค้นต่อโรค...ให้เมตตาต่อโรค
VIEW: 10386

 

อย่าเคียดแค้นต่อโรค...ให้เมตตาต่อโรค
 


 

     ถ้าเราเป็นโรคร้าย อย่าเคียดแค้นต่อโรคนั้นไม่ต้องคิดไปเอชนะมันหรอก ให้คิดดีกว่านั้น คือ เมตตาให้คิดมีความเมตตาต่อโรคนั้นให้คิดว่าทุกอย่างเป็นกรรมเป็นวาระโรคก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็ฝึกจิตและทำหน้าที่ของเราขอให้อยู่ด้วยกันด้วยความไม่เบียดเบียน แม้โรคจะเบียดเบียนเรา เราก็ไม่ถือโกรธเรามีแต่ความเมตตา ต่อทุกคนทุกชีวิต ทุกโรคภัยไข้เจ็บฝึกเมตตาไว้อย่านี้เสมอ จากนั้นให้คิดเรื่อยๆว่า ร่างกายนี้ช่างไม่เที่ยงแท้จริงๆ ถึงคราวจะเจ็บมันก็เจ็บ  ถึงคราวจะปวดมันก็ปวดไม่ใช่ของเราจริงๆ เราบังคับมันไม่ได้  การคิดอย่านี้  ภาษาบาลีเรียกว่าเป็น  อนิจจสัญญา  เป็นบุญใหญ่ที่สุด


     ถ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราไม่เจ็บหนักมาก การทำความดีอย่านี้จะมีผลส่งเสริมให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าเป็นกำหนดวาระของเราที่ต้องเป็นไปตามกรรม ตามธรรมชาติ ให้คิดในความดีที่เราทำไว้เสมอ ให้มีศีล หมั่นทำงานให้เจริญสตินึกถึงความเมตตาหรืออนิจจสัญญาความไม่เที่ยงประคองสติไว้จนลมหายใจความรูสึกสุดท้ายจะถือเป็นการปฏิบัติบูชาที่ดีที่สุดและเป็นการทำดีที่สุดสมกับที่ได้เกิดมาทีเดียว


    ขอให้ดีใจไว้เสมอที่เราได้เป็นคนไข้ที่โชคดี  และมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่านี้ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ผู้รู้ธรรมและผู้ปฏิบัติธรรมมีความเพียรในการทำความดีดังกล่าว แม้จะมีชีวิตเพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกว่าชีวิตนับร้อยปีของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเลยถ้าเราไม่ได้มีศีลมาก่อนได้อ่านมาถึงตรงนี้ ได้สมาทานศีลด้วยก็มีศีลแล้วเมื่อมีศีลแล้ว ถือเป็นบุญใหญ่จะทำความดีมีอนิสงส์มาก จะทำทาน ทานก็มีอนิสงส์กว่า นับหมื่น นับแสนเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีศีล ทั้งเรายังได้หัดทำความดีอื่นๆอีก หัดเจริญสติ หัดเจริญเมตตา หัดคิดได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ร่างกายของเราไม่เที่ยงแท้จริงๆ คิดได้ถึงเพียงนี้ อยู่ได้เพียงอีกแค่วันเดียวก็ประเสริฐกว่าชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาของเราแล้ว บางคนไม่ได้ป่วยเลยประมาทในการทำดีศีลก็ไม่มีเลยธรรมใดๆก็ไม่ได้ศึกษา วันหนึ่งถึงคราวหลับตายไปเลยหรือมีอุบัติเหตุตายไปเลย อย่างนี้ดูเหมือนสบายน่าอิจฉาแต่ความจริงสู้เราที่เป็นคนป่วยไข้ไม่ได้เลย  เพราะเราได้ทำความดีอย่างมากจนประมาณไม่ได้เลยนั่นเอง

 

ขอความเจริญในธรรม  จงมีแด่  คนเจ็บไข้  ผู้โชคดีทุกท่านรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ฟรี คลิกที่นี่ หรือโทร 02-6640078ลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม