เพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งด้วยสารเภสัชรังสี
VIEW: 1407

     สารเภสัชรังสี หรือ Radiopharmaceuticals คือยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งสมอง มะเร็งต่อมลูกหมากที่มีการแพร่กระจาย และมะเร็งเน็ต หรือ Neuroendocrine tumors (NETs)  โดยมักทำควบคู่หรือเป็นการรักษาเสริมหลังจากการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายแสง เพื่อขจัดเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และบรรเทาอาการต่างๆ ที่มีสาเหตุจากมะเร็ง
 
การใช้สารเภสัชรังสีรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
     Lutetium-177 PSMA เป็นสารเภสัชรังสีซึ่งใช้รักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่อยู่ในระยะแพร่กระจายและไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้อีก โดย Lutetium-177 PSMA จะปล่อยรังสีเบต้าเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อลดขนาดและหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกาย และช่วยให้อาการเจ็บปวดจากการลุกลามของมะเร็งลดลง แพทย์จะติดตามผลการรักษาโดยดูจากระดับ PSA ในเลือดและการตรวจ PET/CT (68Ga-PSMA) scan.
 
การใช้สารเภสัชรังสีรักษามะเร็งเน็ต (Neuroendocrine tumors: NETs)
     อวัยวะที่ตรวจพบโรคมะเร็งของเซลล์เน็ตมักได้แก่ อวัยวะในระบบทางเดินอาหารซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระเพาะอาหาร, ตับอ่อน, ลำไส้เล็ก, ไส้ติ่ง ไปจนถึงลำไส้ตรง นอกจากนี้ยังพบได้ในปอด ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมอง และผิวหนัง เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เน็ต และมีคุณสมบัติที่สามารถรักษาด้วยสารเภสัชรังสีได้ แพทย์จะทำการรักษาด้วยการฉีดสารเภสัชรังสี Lutetium-177 DOTATATE ในสารละลายน้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ และติดตามอาการอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาลเป็นเวลา 2-3 คืน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย       

 


ข้อมูลจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม