ทำไมผู้หญิงถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะช้า
VIEW: 5497

 
ผู้หญิงถูกวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ช้ากว่าผู้ชาย


       อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันในหลายพื้นที่ในโลกแห้งแล้งใช้น้ำไม่สะอาด อาทิ การใช้น้ำบาดาลซึ่งอาจปนเปื้อนสารหนู

       การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหากไม่ได้รับการผ่าตัด และรักษาด้วยรังสีซึ่งเป็นการรักษามะเร็งในระยะเริ่มแรก การพยากรณ์โรคอาจไม่ดี ดังนั้นวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเป็นสิ่งสำคัญมาก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยชิคาโกพบว่า ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมีอัตราการตายมากกว่าผู้ชาย เหตุผลหนึ่งคือ ผู้หญิงได้รับการวินิจฉัยช้ากว่าผู้ชาย

       โดยทางผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโกได้เก็บข้อมูลระหว่างปี 2,004-2,010 รวมผู้ป่วย 7649 คน (เพศชาย 5416 คน และ เพศหญิง 2,233 คน) พบว่าเพศหญิงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในเวลาเฉลี่ย 85.4 วัน ในขณะที่ผู้ชาย เพียง 73.6 วัน แม้ว่าความแตกต่างมีเพียงสองสัปดาห์ แต่การพยากรณ์โรคก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้พบว่าเพศหญิงได้รับการวินิจฉัยล่าช้า 6 เดือน ถึงร้อยละ 17.3 ในขณะที่เพศชายร้อยละเพียง 14.1

       ผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มักจะมาจากอาการท่อปัสสาวะอักเสบ มีเลือดออกปนออกมากับน้ำปัสสาวะ โดยผู้หญิงส่วนมากมักไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเลือดประจำเดือนหรือเลือดปนกับน้ำปัสสาวะ ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า เมื่อล่าช้าในการวินิจฉัยจึงทำให้การพยากรณ์โรคไม่ดี ดังนั้นผู้หญิงที่มีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบต้องรีบมาพบแพทย์ ไม่ต้องรอจนปัสสาวะมีเลือดปน

 

 

 ลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม