การดูดเสมหะ
VIEW: 1714

 

การดูดเสมหะ

วัตถุประสงค์
1. ป้องกันเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ
2. ลดอาการคัดจมูกหรือหายใจลำบาก

การดูดเสมหะด้วยลูกสูบยางแดง

อุปกรณ์
ลูกสูบยางแดง, ผ้ากันเปื้อน, ภาชนะหรือถุงสำหรับใส่เสมหะ

วิธีปฏิบัติ
1. ล้างมือให้สะอาด
2. วางผ้ากันเปื้อนบริเวณหน้าอกผู้ป่วย
3. จับลูกสูบยางแดงด้วยมือที่ถนัดนิ้วหัวแม่มือบีบกระเปาะ (ดังภาพ)
4. สอดปลายของลูกสูบยางแดงเข้าจมูกหรือปาก  แล้วค่อยๆ ปล่อยนิ้วที่กระเปาะเพื่อดูดเสมหะ  และค่อยๆ ดึงออกช้าๆ
5. บีบกระเปาะหลายๆ ครั้ง  ในภาชนะหรือถุงสำหรับใส่เสมหะเพื่อไล่เสมหะจนหมดกระเปาะ
6. ฟังเสียงหายใจผู้ป่วยหากมีเสียงครืดคราดขณะหายใจ  ควรดูดเสมหะต่อ
7. ทำความสะอาดจมูกและปากหลังดูดเสมหะเสร็จ  และจัดท่านอนให้ผู้ป่วยสุขสบาย
8. ล้างลูกสูบยางแดงโดยการดูดน้ำแล้วบีบออกหลายๆ ครั้งจนน้ำใส  และนำไปลวกด้วยน้ำเดือด  โดยการบีบน้ำผ่านเข้าออกกระเปาะหลายๆ ครั้ง และปฏิบัติซ้ำก่อนนำไปใช้

การดูดเสมหะด้วยสายดูดเสมหะ

อุปกรณ์
1. สายดูดเสมหะที่สะอาดปราศจากเชื้อ เบอร์ 14-16
2. เครื่องดูดเสมหะ
3. ถุงมือสะอาด 1 ข้าง
4. ขวดสะอาดที่ผ่านการต้มใส่น้ำสะอาด 2 ใน 3 ของขวดสำหรับล้างสายดูดเสมหะ

วิธีปฏิบัติ
1. ล้างมือให้สะอาด
2. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายศีรษะสูง 20-30 องศา
3. ใส่ถุงมือข้างที่ถนัด  และจับสายดูดเสมหะ  ระวังไม่ให้ถูกปลายสายที่จะใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วย
4. ต่อสายดูดเสมหะกับเครื่องดูดเสมหะ  ปรับความดันอยู่ที่ 120 มิลลิเมตรปรอท (ดูที่หน้าปัด)
5. ค่อยๆ ใส่สายดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจประมาณ 20-25 เซนติเมตร  เริ่มดูดเสมหะพร้อมดึงสายดูดเสมหะขึ้นเรื่อยๆ การดูดแต่ละครั้งใช้เวลา 5-10 วินาที ไม่ควรเกิน 15 วินาที (ควรเว้นระยะเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจ)
6. ฟังเสียงหายใจผู้ป่วยหากมีเสียงครืดคราดขณะหายใจควรดูดเสมหะต่อ
7. ล้างสายดูดเสมหะในขวดน้ำสะอาดที่เตรียมไว้  ถ้ามีเสมหะในปากควรดูดเสมหะในปากด้วย
8. ทำความสะอาดจมูกและปากหลังดูดเสมหะเสร็จ  และจัดท่านอนให้ผู้ป่วยสุขสบาย
*** การดูดเสมหะควรทำเมื่อจำเป็นเท่านั้น  เช่น  มีอาการหายใจลำบาก  ไม่สามารถไอหรือขับเสมหะได้เองลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม