1/1
<< 1 >>


Topic  :  อยากทราบว่า CEA 2.4 ng/ml <5 คืออะไรค่ะ  ?


 เข้าชม:4223 
ตั้งคำถามโดย : 23nice
IP : 202.29.176.XXX

 ค่ามะเร็ง CEA 2.4 ng/ml <5 คืออะไรค่ะ   

 CEA ค่าปกติพบในคนที่ไม่สูบบุหรี่ น้อยกว่า 2.5 ng/ml, คนสูบบุหรี่ น้อยกว่า 5.0 ng/ml  ในที่นี้ผลตรวจของคุณ CEA อยู่ที่ 2.4 ng/ml ถือว่ายังปกติ แต่ก็ปริ่มๆ 2.5 (หากไม่สูบบุหรี่) ก็ควรต้องเฝ้าระวังสุขภาพ อย่างไรก็ตาม CEA ขึ้นอยู่กับเพศและอายุด้วย โดยเพศชายอาจสูงกว่าเพศหญิง และคนอายุมากอาจสูงกว่าคนอายุน้อย  
 [ ขึ้นบน ]


   1/1
  << 1 >>


ขอโทษค่ะ! เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงจะแสดงความคิดเห็นได้

[สมัครสมาชิก] | [เข้าสู่ระบบ]