1/1
<< 1 >>


Topic  :  บรรเทาอาการปวดมะเร็งตับ ?


 เข้าชม:4064 
ตั้งคำถามโดย : atta4902
IP : 223.205.251.XXX

 พ่อเป็นมะเร็งตับท่านเริ่มมีอาการปวดใต้ชายโครงขวาปวดจนตัวงอลุกไม่ได้มีวิธีช่วยมั้ยครับ  

คือคิดว่าต้องพึ่งพายาแก้ปวดที่เหมาะสมค่ะ 

     หลักการใช้ยาระงับปวดตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าให้ใช้ยาบรรเทาปวดอย่างอ่อนก่อน จนกระทั่งไม่ได้ผลแล้วค่อยใช้ยาที่แรงขึ้นเป็นลักษณะของบันได้ขั้น (Step ladder) ดังนี้

ขั้นที่ 1   กรณีความเจ็บปวดอยู่ในระดับน้อย เริ่มใช้ยาแก้ปวดกลุ่มไม่เสพติด (Non-Opioid) คือ กลุ่มพาราเชตามอล และกลุ่มยาแก้ปวดต้านการอักเสบ (NSAID) โดยอาจใช้ยาเสริมอื่นๆ ร่วมด้วย

ขั้นที่ 2   กรณีความเจ็บปวดอยู่ในระดับปานกลาง หรือความเจ็บปวดน้อยแต่ใช้ยาในขั้นที่ 1 ไม่ได้ผล ยังมีความเจ็บปวดอยู่ จะเริ่มใช้ยากลุ่มเสพติดที่มีฤทธิ์อ่อน เช่น โคเดอิน (Codeine) ร่วมด้วย (โดยยาที่ใช้ในขั้นที่ 1 ยังคงให้อยู่)

ขั้นที่ 3   กรณีที่ความเจ็บปวดรุนแรง หรือเมื่อให้ยาในขั้นที่ 2 ไม่ได้ผล จะเพิ่มการใช้ยากลุ่มเสพติดที่แรงขึ้น เช่น มอร์ฟิน (โดยยาที่ใช้ในขั้นที่ 2 ยังคงให้อยู่)

ข้อควรจำ
     ยาบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งไม่ว่ารูปแบบรับประทาน แปะผิวหนัง หรืออมใต้ลิ้น มีคุณค่าในการแก้ปวดได้เทียบเท่ายาฉีด ควรใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา แม้ความปวดจะไม่เกิดขึ้น


 [ ขึ้นบน ]


   1/1
  << 1 >>


ขอโทษค่ะ! เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงจะแสดงความคิดเห็นได้

[สมัครสมาชิก] | [เข้าสู่ระบบ]